سلام


İlyas Yalçıntaş - İçimdeki Duman
پاسخ
بانوی دی دیروز
سلام..
اسپینار ٢٧ مهر ٩۶
فاطمه زبان ترکیه هی
motahl 30 ٢٧ مهر ٩۶
ناراحت شدن بی دلیل، یکی از نشانه های دوست داشتن زیاده....
♥وحید♥
♥وحید♥

آقا ♥وحید♥

اهل اردبیل است

تخصص او عمران است

متولد 17 فروردين

تاریخ 2 آذر 94 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

ناراحت شدن بی دلیل، یکی از نشانه های دوست داشتن زیاده....

صفحات و تصاویر
شبکه اجتماعی www.ordup.com
www.ordup.com www.ordup.com www.ordup.com
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان